مشاهده همه 13 نتیجه

دوره آموزشی مداخلات شناختی رفتاری در خیانت همسران سال ۱۴۰۰

دوره آموزشی مداخلات شناختی رفتاری در شکست عاطفی، ویژه دانشجویان و دانش‌آموختگان روانشناسی بالینی، روانپزشکی و مشاوره در مرکز سگال…
1,620,000 تومان

دوره آموزشی درمان شناختی رفتاری کمال‌گرایی/ اهمالگری سال ۱۴۰۰

دوره آموزشی درمان شناختی رفتاری کمال‌گرایی/ اهمالگری، ویژه دانشجویان و دانش‌آموختگان روانشناسی بالینی، روانپزشکی و مشاوره در مرکز سگال برگزار…
810,000 تومان

دوره آموزشی درمان شناختی رفتاری اختلالات شخصیت سال ۱۴۰۰

دوره آموزشی درمان شناختی رفتاری اختلالات شخصیت، ویژه دانشجویان و دانش‌آموختگان روانشناسی بالینی، روانپزشکی و مشاوره در مرکز سگال برگزار…
1,620,000 تومان

دوره آموزشی مداخلات شناختی رفتاری در شکست عاطفی سال ۱۴۰۰

دوره آموزشی مداخلات شناختی رفتاری در شکست عاطفی، ویژه دانشجویان و دانش‌آموختگان روانشناسی بالینی، روانپزشکی و مشاوره در مرکز سگال…
810,000 تومان

دوره آموزشی نشانه‌شناسی و مصاحبه تشخیصی اختلالات روانی برمبنای DSM-5 سال ۱۴۰۰

دوره آموزشی نشانه‌شناسی و مصاحبه تشخیصی اختلالات روانی برمبنای DSM-5، ویژه دانشجویان و دانش‌آموختگان روانشناسی بالینی، روانپزشکی و مشاوره در…
1,620,000 تومان

دوره آموزشی تربیت مدرس مهارت‌های زندگی بزرگسالان سال ۱۴۰۰

وره آموزشی تربیت مدرس مهارت‌های زندگی بزرگسالان، ویژه دانشجویان و دانش‌آموختگان روانشناسی بالینی، روانپزشکی و مشاوره در مرکز سگال برگزار…
2,970,000 تومان

دوره آموزشی زوج‌درمانی شناختی رفتاری سطح یک سال ۱۴۰۰

دوره آموزشی زوج‌درمانی شناختی رفتاری سطح یک، ویژه دانشجویان و دانش‌آموختگان روانشناسی بالینی، روانپزشکی و مشاوره در مرکز سگال برگزار…
1,620,000 تومان

دوره آموزشی طرحواره درمانی و مدتراپی سال ۱۴۰۰

دوره آموزشی طرحواره درمانی و مدتراپی، ویژه دانشجویان و دانش‌آموختگان روانشناسی بالینی، روانپزشکی و مشاوره در مرکز سگال برگزار خواهد…
2,160,000 تومان

دوره آموزشی فراشناخت درمانی سال ۱۴۰۰

دوره آموزشی فراشناخت درمانی، ویژه دانشجویان و دانش‌آموختگان روانشناسی بالینی، روانپزشکی و مشاوره در مرکز سگال برگزار خواهد شد. مرکز…
1,080,000 تومان

دوره آموزشی زوج‌درمانی شناختی رفتاری سطح دو سال ۱۴۰۰

دوره آموزشی زوج‌درمانی شناختی رفتاری سطح دو، ویژه دانشجویان و دانش‌آموختگان روانشناسی بالینی، روانپزشکی و مشاوره در مرکز سگال برگزار…
1,080,000 تومان

دوره آموزشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) سال ۱۴۰۰

دوره آموزشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)، ویژه دانشجویان و دانش‌آموختگان روانشناسی بالینی، روانپزشکی و مشاوره در مرکز…
1,620,000 تومان

دوره آموزشی درمان شناختی رفتاری مشکلات عزت نفس سال ۱۴۰۰

دوره آموزشی درمان شناختی رفتاری مشکلات عزت نفس، ویژه دانشجویان و دانش‌آموختگان روانشناسی بالینی، روانپزشکی و مشاوره در مرکز سگال…
810,000 تومان

دوره آموزشی درمان شناختی رفتاری اختلالات هیجانی سال ۱۴۰۰

دوره آموزشی درمان شناختی رفتاری اختلالات هیجانی، ویژه دانشجویان و دانش‌آموختگان روانشناسی بالینی، روانپزشکی و مشاوره در مرکز سگال برگزار…
4,860,000 تومان